Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/035/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mihailovs Edgars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 840.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 48 400.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 65 400.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, ar prakses vietu: Atmodas ielā 19-205, Jelgavā pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Haraldam Ozolam Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga un Ieva Eglīte Nekustamais īpašums Saltupes iela 8-12, Ikšķile, Ikšķiles nov., sastāv no dzīvokļa īpašuma 153,5 kvm platībā un 1535/25550 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Zemgales rajona tiesā ar kadastra Nr.7494 900 0299 Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 48400,00 EUR, izsoles solis – 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 20.09.2019. plkst.13.00 un noslēgsies 21.10.2019. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.10.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu 4840,00 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ.Nr.15048012521, depozīta kontā Nr.LV42TREL9199025001000, Valsts Kase, kods: TRELLV22, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 24779020. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi