Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.07.2021 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/044/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.06.2021
Pieteikties var līdz:
12.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.07.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Adrese:
Lāčplēša iela 75, Rīga, LV-1011
Telefons:
67467179
E-pasts:
rihards.vaivods@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 20 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 29 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantu – nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr. 73, ar platību 30,64 m2, un pie dzīvokļa piederošās 3064/551064 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas Kurzemes prospektā 130, Rīgā, kadastra numurs 0100 910 8727. Kreditori: DzĪB “Kurzemes 130”, Kurzemes prospekts 130-72, Rīga. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. AS “Latvijas Gāze”, Vagonu iela 20, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 20 000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2021. gada 12. jūlijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2000,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021. gada 22. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 22. jūlija plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi