Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.01.2021 13:15!
Sludinājuma reģ.nr:
00023/016/2020-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2020
Pieteikties var līdz:
05.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 810.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos , pārdod pirmajā   izsolē nekustamo īpašumu Kalkūnes iela 1, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā , kadastra Nr.4460 900 0295. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 5(1-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 17,9 kvm., kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā) kopīpašuma 179/1325 d.d. no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām. Īpašnieks: Kosts Misjuns. Piedzinējs: PlusPlus Baltic OU, Akmeņu iela 14, Rīga. Īpašuma novērtējums  un  izsoles sākumcena 300,00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis-EUR 30.00. Izsoles sākuma datums 16.12.2020 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 15.01.2021  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 05.01.2021. iemaksāt nodrošinājuma summu 30.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 , depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi