Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/009/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 600.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 14 800.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 9.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko nekustamā īpašuma "Egas", Zvirgzdi, Laidzes pag., Talsu nov., kadastra numurs 8868 012 0163, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8868 012 0163 ar kopējo platību 0,7155 ha, uz kura atrodas viena mūra ēka - noliktava.

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Dmitrijs Grigorjevs. Piedzinējs - Vladimirs Račinskis.

Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 14600,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 25.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 1460,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 05.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 05.decembris plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi