Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:10!
Sludinājuma reģ.nr:
00075/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 15 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu:Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Marinai Kronbergai. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīta 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma: dzīvokļa Nr.22, kas atrodas Biķernieku ielā 226, Rīgā, kadastra numurs 01004230535, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz Žanetes Kronbergas vārda.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9000,00.

Izsoles sākumcena: EUR 9000,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 500,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 03. jūlijā, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 03. augustā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 23. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22,maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi