Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.07.2020 13:08!
Sludinājuma reģ.nr:
00009/108/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.06.2020
Pieteikties var līdz:
21.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
01.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Upīte Sniedze, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 45 900.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 59 900.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, Jelgavā, rīko Rolandam Andersonam uz likuma pamata piederošā nekustamā īpašuma Stīgas, Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr. 5444 008 0008, otro izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 7280 m2, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 005 un kopējo platību 210,7 m2, palīgēka (pagrabs) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 003 un kopējo platību 21,7 m2, palīgēka (garāža) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 006 un kopējo platību 26,5 m2, palīgēka (siltumnīca) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 007 un kopējo platību 31,8 m2, palīgēka (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 008 un kopējo platību 36,3 m2. Piedzinējs AS Luminor Bank, Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas AS Luminor Bank Latvijas filiāle, Skanstes 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 61200 EUR, izsoles sākumcena 45900 EUR. Izsoles solis 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2020. gada 1.jūnijā, izsoles noslēgums 2020. gada 1.jūlijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 6120 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000,  Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi