Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00024/027/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Adrese:
Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301
Telefons:
29183199
E-pasts:
zanna.osipova@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 840.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 300.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
€ 6 550.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko otro izsoli SIA REGARD LĪZINGS reģ. Nr. 40003575001 piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses "Uzvara 109", Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., ar nosaukumu Ind.Augļu Dārzs 5 (5-109), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 78760010316), kopplatībā 1330m2. Uz zemes gabala atrodas  jaunbūve (kadastra apzīmējums 7876 001 0316 003), būve (kadastra apzīmējums 78760010316001), būve (kadastra apzīmējums 78760010316002), reģistrēts Ozolaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 198. Parādnieki: SIA REGARD LĪZINGS reģ.Nr. 40003575001; SIA REMEDY, reģ. Nr. 40103250355. Piedzinējs: NEIRONS, SIA (50003064611).  Īpašuma izsoles sākumcena 6300,00 EUR. Izsoles solis- 250,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2021.gada 27.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2021.gada 26.novembrī  pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 16.novembrim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 840,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi