Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.06.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00007/055/2021-EIS
Izsoles sākums:
12.05.2021
Pieteikties var līdz:
01.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 39-2, Rīga, LV-1011
Telefons:
67279844
E-pasts:
sandra.rundele@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 840.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 400.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 10 200.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Gunai Bitei piederošo nekustamo īpašumu Matīsa iela 84 k-2-15, Rīga, kadastra nr.0100 337 0350 (piedziņa uz mantojuma masu).            

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.15, ar kopējo platību 33.5m2, kadastra nr.0100 337 0350, kas atrodas Rīgā, Matīsa ielā 84 k-2.

Piedzinējs – Rīgas namu pārvaldnieks, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 42, Rīga.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 8400.00.

Izsoles sākumcena ir EUR 8400.00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 200,00.

Izsoles sākums ir 2021.gada 12.maijā, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2021.gada 11.jūnijā, plkst.13:00.        

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.jūnijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 840,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi