Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00053/110/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 130.00
Nosolītā cena:
€ 2 470.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Mārītei Brāķerei piederošā nekustamā īpašuma "Ziedugravas 1"- 6, Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., kadastra numurs 4680 900 0206, pirmo izsoli. Piedzinējs – SIA DOBELES NAMSAIMNIEKS,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 43,4 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 434/5140 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – 1300,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 1300,00 EUR. Izsoles solis - 130,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 5. novembrī un izsoles noslēgums - 2019. gada 5. decembrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 25. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 130,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi