Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.01.2021 13:23!
Sludinājuma reģ.nr:
00048/107/2020-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2020
Pieteikties var līdz:
05.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 180.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 90.00
Nosolītā cena:
€ 14 670.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Ingrīdai Anetei Millerei piederošā nekustamā īpašuma Poruka iela 5A, Ogre, Ogres nov., kadastra Nr. 7401 004 0945, pirmo izsoli. Piedzinējs – AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0945 ar kopējo platību 541 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1800,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 1800,00. Izsoles solis - EUR 90,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 16. decembrī. Izsoles noslēgums - 2021. gada 15. janvārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2021. gada 5. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 180,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi