Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 13:22!
Sludinājuma reģ.nr:
00024/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 5 600.00

Objekta informācija

           Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē Natālijas Šilovas piederošo ieķīlāto nekustamo īpašumu – "Sādžmala", Mazā Puderova, Audriņu pag., Rēzeknes  novads , kadastra Nr. 7842 003 0258, nekustamais īpašums sastāv Zemes gabals ar kadastra Nr. 78420030258, kopējā platība 2,6Ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes, īpašuma tiesības reģistrētas Audriņu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 394.  Parādnieks Dmitrijs Šilovs Zaļā iela 5, Rēzeknei, galvotāja Natālija Šilova, Vilānu iela 2A-34 Rēzekne. Piedzinējs: AS Citadele banka, reģistrācijas Nr.  40103303559.        Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 2000,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.      Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 200,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020.gada 22. septembrī pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 22. oktobrī pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 12. oktobra jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 200,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi