Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.07.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00014/104/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.06.2021
Pieteikties var līdz:
12.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.07.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Trasūne Zane, ZTI
Adrese:
Dārza iela 12a, Bauska, LV-3901
Telefons:
63924694; 22010110
E-pasts:
zane.trasune@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 610.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 19 575.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, otrajā izsolē pārdod SIA Palikt LV, Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils piederošos funkcionāli saistītos nekustamos īpašumus Biržu iela 4, Viesīte, Viesītes novads, kadastra nr. 5615 001 0295 (zeme) un Biržu iela 4, Viesīte, Viesītes novads, kadastra nr. 5615 501 0202 (ēkas). Nekustamie īpašumi sastāv no zemes gabala (5615 001 0295) ar kopējo platību 1761 m2 un ēdnīcas ēkas (5615 001 0295 001), veikala ēkas  (5615 001 0295 002), šķūņa ēkas (5615 001 0295 003), šķūņa ēkas (5615 001 0295 004), šķūņa ēkas (5615 001 0295 005), pagraba ēkas (5615 001 0295 006). Piedzinējs – AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 26100,00. Izsoles sākumcena – EUR 19575,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 22.06.2021. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 22.07.2021. plkst. 13.00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (2610,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 12.07.2021. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumiIzsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi