Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00016/113/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Grīga Rigmonta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 740.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 18 400.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga pārdod pirmajā izsolē Sandrai Kļaviņai piederošo nekustamo īpašumu Salasmuiža, Zalves pag., Neretas nov., kadastra Nr.3296 008 0050, ar platību 11.1 ha. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Izsoles sākumcena/novērtējums EUR 7400.00. Izsoles solis EUR 100.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 20.09.2019. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 21.10.2019. plkst.13.00. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 10.10.2019., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, zvērinātam tiesu izpildītājam jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 740.00. Zvērināta tiesu izpildītāja Rigmontas Grīgas, reģ.Nr.21047412022 depozīta kontā Nr.LV02TREL9199084001000, Valsts kase Informācija pa tālr. 65231270.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi