Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/067/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Bekasova Nataļja, ZTI
Adrese:
Kalnciema iela 39b, Rīga, LV-1046
Telefons:
67618342
E-pasts:
natalja.bekasova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 575.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 750.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 28 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.67 zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova, prakses vietā Rīga, Kalnciema iela 39b, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu Sergejam Buškovam piederošo nekustamo īpašumu – vienistabu dzīvokļa īpašumu Nr.47 ar kopējo platību 29.9 m2 un pie tā piederošās 299/54823 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kadastra nr. 8011 900 3752, kas atrodas Salaspils novadā, Salaspilī, Daugavas ielā 2.

Kreditori:

AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.;  

Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils.

Nekustamā īpašuma novērtējums / sākumcena - EUR 15750,00.

Izsoles solis – EUR 1000,00.              

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.aprīlim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Nataļjas Bekasovas 06047111814, VALSTS KASE, Konta Nr.LV47TREL9199054001000, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 1575,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2021.gada 6.aprīlis plkst.13:00.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 6.maijs plkst. 13.00.

Tālrunis uzziņām 67618342. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi