Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00024/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 80.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 800.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Annai Trifonovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4094 900 0823  sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 58.3 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 561/1660 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums atrodas Vecumnieku novadā, Vecumnieku pagastā, ‘’Atkaļņi 1’’ dzīvoklis Nr. 1. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 800,00, sākumcena EUR 800,00, Izsoles solis EUR 50,00. Piedzinējs- SIA „Intrum Latvia”, Duntes iela 3, Rīga; . Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 16.jūnijam (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (80,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 27.maijs pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 26.jūnijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi