Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00213/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.11.2019
Pieteikties var līdz:
09.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 850.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 500.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 “Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu”, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Priežu ielā 9 – 31, Grobiņā, Grobiņas novadā. Kreditori: SIA “Grobiņas namserviss”, adrese – Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads, Grobiņas novada dome, adrese – Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads un AS “Latvijas Gāze”, adrese – Vagonu iela 20, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42,6 m2 un 16/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Grobiņas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 192 31, kadastra Nr. 6409 900 0013. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 8 500,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 9.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 850,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 19.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 19.decembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi