Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00026/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
30.06.2020
Pieteikties var līdz:
20.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
30.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 600.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod  izsolē nekustamo īpašumu Grīzupes iela 97-37, Liepāja, ar kadastra Nr.17009008634, kas pieder Kristapam Švānam.  

* Parādnieks: Kristaps Švāns.  

* Piedzinējs: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416.                    

* Novērtējums:  EUR 4 600,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  1-istabas dzīvokļa īpašums mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā Liepājas pilsētas Zaļās Birzes mikrorajonā, ar kadastra Nr.17009008634, ar kopējo platību 39,4 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 394/29459 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000150049001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000150049.  

Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009008634.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 4 600,00

* Izsoles solis EUR 400,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 30.jūnijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 30.jūlijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 20.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 460,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi