Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.06.2021 13:17!
Sludinājuma reģ.nr:
00002/061/2021-EIS
Izsoles sākums:
12.05.2021
Pieteikties var līdz:
01.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kešāne Inta, ZTI
Adrese:
Brīvības gatve 262-3, Rīga, LV-1006
Telefons:
67331439
E-pasts:
inta.kesane@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 34 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 42 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 61 zvērināta tiesu izpildītāja Inta Kešāne (prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 262-3), pārdod pirmajā izsolē mirušās Svetlanas Satajevas mantojuma masā ietilpstošu nekustamo īpašumu Maskavas ielā 222C-54, Rīgā, kadastra Nr. 0100 994 9987, un dzīvokļa īpašumam funkcionāli saistītās 5120/819680 domājamās daļas no zemes Maskavas ielā 222C, Rīgā, kadastra Nr. 0100 072 0426. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks (juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 54, platība 51,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 5120/819680 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 01000720426001 un 01000720426002, kā arī funkcionāli saistītās 5120/819680 domājamās daļas no zemes Maskavas ielā 222C, Rīgā, kadastra Nr. 0100 072 0426. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 34000,00 EUR. Izsoles sākumcena – 34000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.06.2021. jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Intas Kešānes, reģ.Nr. 28098211425, depozīta kontā LV53TREL9199050001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3400,00 EUR un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums – 12.05.2021., plkst.13.00. Izsoles noslēgums – 11.06.2021., plkst.13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi