Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00035/114/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Adrese:
Pils iela 14, Tukums, LV-3101
Telefons:
63123573
E-pasts:
parsla.berzina@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 110.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 100.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 23 100.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Kasparam Seleckim piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9062 016 0035  sastāv no diviem neapbūvētiem zemes gabaliem, kadastra apzīmējumi 9062 008 0055 un 9062 016 0035, ar kopējo platību 13,9ha, tajā skaitā meža zeme 3,75ha. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Kandavas pagastā, „Bētiņi”. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 11100,00, sākumcena EUR 11100,00, Izsoles solis EUR 1000,00. Piedzinējs- Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga; Rīgas pilsētas pašvaldība, Rātslaukums 1, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16.novembrim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (1110,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2021.gada 27.oktobris pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 26.novembris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi