Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00037/036/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kruka Iveta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta, Ogre, Mālkalnes prospekts 1-16, LV-5001, rīko pirmo izsoli parādniecei Tamārai Koršunai piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7433 502 0035, kas atrodas  “Lāčplēši 11/34”, Lielvārdes pag., Lielvārdes nov.

Nekustamais īpašums sastāv no 395/1000 domājamām daļām no 3-stāvu ķieģeļu būves ar 425,1 m2 kopējo platību, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Lielvārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1510 ar kadastra Nr. 7433 502 0035. Atzīme – ēka saistīta ar zemes gabalu Druvāri, kadastra numurs 7433 002 0096, nodalījums Nr. 187. Zeme neietilpst novērtējamā īpašuma sastāvā.

Piedzinēji: AS "PNB Banka", adrese - Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050; Lielvārdes novada pašvaldība, adrese - Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes nov.,; Vladimirs Orlovskis

Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 5 000,00 EUR.

Izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 22.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmējs Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 500,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 2.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 2.jūlijs plkst.13:00.

Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi