Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:21!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/030/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Briška Anita, ZTI
Adrese:
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601
Telefons:
64624699
E-pasts:
anita.briska@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 69 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 87 000.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška  ,reģ. Nr. 22106911433,prakses vietā :Atbrīvošanas aleja 93A,Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē  SIA “JOLA-D” , juridiskā adrese Jelgavas iela 1J,Daugavpils    piederošo     nekustamo  īpašumu , kas atrodas  Daugavpils, Jelgavas iela 1J, kadastra nr. 0500 003 0421. Piedzinējs:  AS ERST Finance, Kuldīgas iela 51, Ventspils.

Nekustamais īpašums  sastāv no  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000030421 un kopplatību 4783 kv. m, 1-stāva ķieģeļu mūra ražošanas ēka (kadastra apzīmējums 05000030413008) -1122,7 kv. m platībā un viena palīgēka (kadastra apzīmējums 05000030413034). Trīs palīgēkas ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums 05000030413019; 05000030413035 un 05000030413036) ir nojauktas un dabā neeksistē.

Nekustamā īpašuma novērtējums 69 000EUR.Pirmās izsoles sākumcena 69 000EUR. Izsoles solis 1000EUR. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz 26.04.2021  zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas ,reģ. Nr. 22106911433,depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000,Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  6900EUR un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums 06.04.2021  plkst.13:00  ,izsoles noslēguma  datums 06.05.2021 plkst. 13:00 Tālrunis uzziņām 64624699, mob. 22010103.      

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi