Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00024/046/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.07.2019
Pieteikties var līdz:
06.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 14 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 144 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 261 360.00 (ar PVN)

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vieta Rīga, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod SIA “RIEMERA NAMS”, reģ.Nr.40103506190, jur.adrese: Stabu iela 2-3, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu: apbūves zemes gabalu 322 kv.m. platībā, kas atrodas Stabu ielā 2A, Rīgā, kadastra nr.0100 020 2004. Piedzinējs: AS LPB Bank, reģ.Nr.50103189561, Brīvības iela 54, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 144000,00 EUR. Izsoles solis 2000.00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar 21 procentu pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 14400,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole sāksies 17.07.2019. plkst. 13:00 un noslēgsies 16.08.2019. plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi