Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/084/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 490.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 900.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 5 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Nikolay Kamnev piederošajam nekustamajam īpašumam Stūres iela 2-161, Rīga, kadastra Nr.0100 921 7560. Piedzinējs Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.161 ar kopējo platību 16.6kvm un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 1660/330460 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums 4900,00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 4900,00EUR. Izsoles solis 100,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 26.01.2021. un noslēgsies 25.02.2021. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.02.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 490,00EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 62004477.
 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi