Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00072/084/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 800.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 20 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Jānim Viduskalnam piederošajam nekustamajam īpašumam Nosaukums: d/s Silmala Nr.195; Adrese: “d/s Silmala Nr.195”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 002 0773. Piedzinējs SIA Loan MGMT (juridiskā adrese: Bukultu iela 11, Rīga, LV-1005). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8033 002 0773 un kopējo platību 0,061 ha, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta, un jaunbūves – dārza mājas (kadastra apzīmējums 8033 002 0773 001). Nekustamā īpašuma novērtējums 13 800,00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 13 800,00EUR. Izsoles solis 200,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 15.12.2020. un noslēgsies 14.01.2021. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 1380,00EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi