Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/078/2020-EIS
Izsoles sākums:
24.04.2020
Pieteikties var līdz:
14.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 870.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 700.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Gulbju ielā 81, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 6002, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no 1/2 domājamās daļas no apbūves - dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 151,2 kv.m. un zemesgrāmatā nereģistrētām palīgēkām - saimniecības ēkas - 19,3 kv.m., nojumes - 13,6 kv.m., šķūņa - 7,0 kv.m. un saimniecības ēkas - 60 kv.m.

1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma īpašnieks - Jeļena Arharova.

Piedzinējs - AS ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE.

Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākuma cena - 8 700,00 EUR.

Izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 14. maijam tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. 15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 870,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020. gada 24. aprīlis.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 25. maijs pulksten 13:00.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, tālrunis 67354161, e-pastsraimonds.mezins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi