Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00074/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.10.2019
Pieteikties var līdz:
30.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 900.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 4 800.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Ludmilai Rogožkinai piederošo nekustamo īpašumu Rogaiža, kas atrodas Rogaiža, Pildas pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6886 004 0058. Piedzinējs: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,9 ha, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6886 004 0058), divām nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 6886 004 0058 002 un 6886 004 0058 003). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 1900 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (190 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 10.oktobris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 11.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi