Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/096/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vanags Māris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 155.00
Nosolītā cena:
€ 5 115.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Ausekļa iela 2-14, Valka, Valkas novads, kadastra Nr.: 9401 900 0566, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,9 kv.m. un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 459/22660 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 94010010512001). Kreditori - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas Namsaimnieks", juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701. Nekustamā īpašuma novērtējums 3100,00 EUR. Izsoles sākumcena 3100,00 EUR, izsoles solis 155,00 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 10.09.2019. pulksten: 13:00, Izsoles noslēguma datums, laiks: 10.10.2019. pulksten: 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.09.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 310,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 27631776

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi