Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00036/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 750.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Sergejam Širibordinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 55 – 21, Liepājā Piedzinējs: AS SEB Banka, adrese – Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 59,8 m2 un 598/19858 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2679 21, kadastra Nr. 1700 902 1797. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 17 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 12 750,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 28.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1 700,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 8.jūlijs izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 7.augusts plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi