Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/016/2020-EIS
Izsoles sākums:
30.06.2020
Pieteikties var līdz:
20.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
30.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 180.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 180.00
Aktuālais solījums:
€ 2 340.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā  izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7846 001 0060, kas atrodas “Ksaverijs”, Čornajas  pagastā, Rēzeknes novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4 ha, tā skaitā 3,9 ha meža zeme. Īpašnieks: Andris Vītols. Piedzinējs: AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Īpašuma novērtējums  un  izsoles sākumcena 1800.00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis-EUR 180.00. Izsoles sākuma datums 30.06.2020 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 30.07.2020  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 20.07.2020. iemaksāt nodrošinājuma summu 180.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi