Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/083/2019-EIS
Izsoles sākums:
04.11.2019
Pieteikties var līdz:
24.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
04.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jonas Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 27 300.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 30 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, ar prakses vietu Rīgā, Tērbatas iela 59/61-7, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Aivaram Batņam. Piedzinējs SIA “MODULIS 1” (Prūšu iela 42-18, Rīga). Nekustamā īpašuma hipotekārais kreditors AS “West Kredit” (Krišjāņa Barona iela 28A, Rīga).

Izsolāmais īpašums ar kadastra Nr.0100 905 9904 sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.12 ar kopējo platību 47,33 kvm, kas atrodas Prūšu ielā 11, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.20581 12, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes: 4733/523030.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 27 300,- EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 300,- EUR. Izsoles sākums 2019.gada 4.novembrī. Izsoles noslēgums 2019.gada 4.decembrī plkst. 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 24.novembrim, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2730,- EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru;

2) jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju dalībai izsolē.

Tālrunis informācijai 67704014.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi