Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:13!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/100/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 170.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 700.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 700.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe, prakses adrese: Lāčplēša iela 4-318, Aizkraukle, Aizkraukles nov., rīko par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas piekrīt valstij, Jelgavas iela 10-3, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., kadastra numurs 3207 900 0410, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 3 ar kopējo platību 40,9 kvm. Pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 409/4082 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020392001); kopīpašuma 409/4082 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020392004); kopīpašuma 409/4082 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020392006); kopīpašuma 409/4082 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 32070020392). Kreditori: AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga;  Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena – 1700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 22.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr.LV61TREL9199077001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 2.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 2.jūlijs plkst.13:00. Informācijai tālr. 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi