Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00102/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 75.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 750.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu:Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ievai Kļavinska- Ķudai. Piedzinēji – valsts; Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026.

Tiks izsolīta 1/8 domājamā daļa no nekustamā īpašuma, kas atrodas Dārziņu 9.līnijā 49, Rīgā, kadastra numurs 01001253971, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30638.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 750,00.

Izsoles sākumcena: EUR 750,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 50,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 22. septembrī, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 22. oktobrī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 12. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22,maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi