Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/044/2021-EIS
Izsoles sākums:
15.09.2021
Pieteikties var līdz:
05.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.10.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Adrese:
Lāčplēša iela 75, Rīga, LV-1011
Telefons:
67467179
E-pasts:
rihards.vaivods@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 500.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autentificējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, pirmajā izsolē pārdod SIA AG FONDI, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu 0,1203 ha platībā, kas atrodas Floridas ielā 30, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs 8060 012 0858. Piedzinējs – SIA CFO, Zaļā iela 3-1A, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – EUR 500,00. Izsoles solis EUR 30,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē  līdz 2021. gada 5. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 50,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021. gada 15. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 15. oktobra plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi