Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/002/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Beitāne Inese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 100.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne (prakses vieta: Lielais prospekts 53-4, Ventspilī)  rīko pirmo izsoli  Raivo Seķim, tiesiskā valdījumā esošajam nekustamam īpašumam  Rīgas šoseja 7-4, Ugāles pagasts, Ventspils novads kadastra Nr.98709000166, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Sanda Vīlaka, 18 Corr Na Gcloch,New Street, Ballinrobe,Co, Mayo, IRELAND. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4 ar kopējo platību 26,8 kvm. Nekustamā īpašuma novērtējums 1000,00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 1000,00EUR. Izsoles solis 100,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 15.12.2020. un noslēgsies 14.01.2021. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 100,00EUR, ZTI Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63622289.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi