Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00077/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 20 020.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 200 200.00
Izsoles solis:
€ 4 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese – Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, Liepājā. Piedzinējs: AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no ēkām, būvēm un izbūvēm (skatīt īpašuma novērtējumu), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2959, kadastra Nr. 1700 520 0192. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 200 200,00 EUR. Izsoles solis 4 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.janvārim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 20 020,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 15.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 14.janvāris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi