Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/075/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.08.2020
Pieteikties var līdz:
21.08.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
31.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Priedniece Daina, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 24 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta Bērzaunes iela 9, 3.st., Rīga, LV-1039, rīko otro izsoli Romanam Furmanovam piederošajam funkcionāli saistītajam nekustamajam īpašumam – Dzīvoklis Nr. 75. Kopīpašuma 7214/383292 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Funkcionāli saistīts ar zemes gabalu Skuju 12, Rīgā, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000178441 un ar zemes gabalu Skuju 12, Rīgā, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmtas nodalījumā Nr. 100000178087 – Skuju ielā 12 -75, Rīgā, (trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 72,14 kv.m.) kadastra numurs 0100 923 5854, un funkcionāli saistītajām 7214/383292 domājamām daļām no nekustamā īpašuma – Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 112 2036. Zemes gabals funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu māju Skuju 12, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000001111. Platība, lielums 614 kv.m. – Skuju ielā 12, Rīgā, kadastra numurs 0100 112 2036, un funkcionāli saistītajām 7214/383292 domājamām daļām no nekustamā īpašuma – Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 112 2037. Zemes gabals funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu māju Skuju 12, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000001111. Platība, lielums 66 kv.m. – Skuju ielā 12, Rīgā, kadastra numurs 0100 112 2037.  

Nekustamā īpašuma īpašnieks: Romans Furmanovs. Piedzinējs: ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, Akmeņu iela 14, Rīga.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616. panta pirmo daļu otrajā izsolē nekustamā īpašuma solīšana sāksies no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē, tas ir EUR 24000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis: EUR 300,00.  

Izsole sāksies 2020. gada 01. augustā un noslēgsies 2020. gada 31. augustā plkst. 13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu EUR 3200,00, kas ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozītā kontā Nr. LV25TREL9199101001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi