Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:06!
Sludinājuma reģ.nr:
00013/100/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 1 160.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe, prakses adrese: Lāčplēša iela 4-318, Aizkraukle, Aizkraukles nov., pirmajā izsolē pārdod Raimondam Krilovam piederošo nekustamo īpašumu Druviņas 7 – 18, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., kadastra numurs 5680 900 0008, reģistrēts Rites pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 135-18. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 62,2 kvm. Pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 6220/124530 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 56800040103001, kopīpašuma 6220/124530 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 56800040103). Piedzinējs – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Guna Abakumova; Viesītes novada pašvaldība, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena – 400,00 EUR, izsoles solis – 40,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 22.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 40,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr.LV61TREL9199077001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 2.jūnijs izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 2.jūlijs plkst.13:00. Informācijai tālr. 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi