Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00028/019/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 5 100.00

Objekta informācija

           Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē Maritas Viškeres piederošo ieķīlāto  nekustamo īpašumu "Līdums", Galēnu pag., Riebiņu novads,  kadastra Nr  7648 003 0306, nekustamais īpašums sastāv no zemes gabals ar kadastra Nr. 76480030306, kopējā platība 3,9Ha, īpašuma tiesības reģistrētas Galēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000150133.        Parādnieks Marita Viškere,  Dzeņu iela 8-3, Cekule, Stopiņu novads, piedzinējs: AS Citadele banka, reģistrācijas Nr.  40103303559.          Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 1300,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.      Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 100,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 10. septembris pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 10. oktobris pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 30. septembrim, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 130,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi