Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/039/2021-EIS
Izsoles sākums:
20.08.2021
Pieteikties var līdz:
09.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Adrese:
Pērses iela 9/11, 2.stāvs, Rīga, LV-1011
Telefons:
67133106
E-pasts:
dana.galzone@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
€ 31 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Margaritai Avdoščenko un Jurijam Lobaņovam piederošo nekustamo īpašumu Eduarda Smiļģa ielā 32-19, Rīga, ar kadastra Nr.0100 922 1475.

Piedzinējs: AS “West Kredit”, adrese: Kr. Barona iela 28A, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,28 kv.m. un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 4128/213078 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.21882 19, uz mantojuma atstājējas Tatjanas Lobaņovas vārda.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir 25 000 EUR apmērā. Izsoles sākumcena: 25 000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Izsoles sākuma datums: 20.08.2021. Izsoles noslēguma datums un laiks: 20.09.2021., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 09.09.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 2 500 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi