Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:31!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/009/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 660.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 12 700.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko nekustamā īpašuma Atmodas bulvāris 8 - 1, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 8788, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 ar kopējo platību 41.5 m², kopīpašuma 415/46533 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020062001), kopīpašuma 415/46533 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000020558).

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sintija Cēberga. Piedzinējs - Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese - Akmeņu iela 14, Rīga; PlusPlus Baltic OU, juridiskā adrese - Tartu mnt 83, Tallinn 10115 Igaunija; OU ''Aktiva Finants'', juridiskā adrese - A.Weizenbergi 20, Tallinn 10150 Igaunija; SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese - Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 6600,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 18. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 660,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2021. gada 29. janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 01.marts plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi