Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/111/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šņepsts Juris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 250.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
€ 17 650.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod otrajā izsolē bezmantinieku mantu, nekustamo īpašumu, kas atrodas Pļaviņu novads, Pļaviņas, Dzelzceļa iela 9, ar kadastra Nr.3213 001 0114. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1767 m², uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka un palīgceltnes. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. Izsoles sākuma datums 17.01.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 17.02.2020. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 23000,00, sākumcena - EUR 17250,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 400,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: AS "Citadele banka", adrese Republikas laukums 2A, Rīga, AS "Swedbank", adrese Balasta dambis 15, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2300,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199103001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. INFORMĀCIJA pa tālr. 65231270.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi