Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.07.2020 13:53!
Sludinājuma reģ.nr:
00050/086/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.06.2020
Pieteikties var līdz:
21.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
01.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 28 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 83 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas ielā 9-12, pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Demjanovam un Artjomam Demjanovam piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu 0.2069 ha platībā, kas atrodas Dikļu iela 95, Mārupe, Mārupes nov., kadastra numurs 8076 003 0637, reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.2178.

Piedzinējs: AS Rietumu banka, adrese: Vesetas iela 7, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 28000,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 21.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2800,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 1.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 1.jūlijs, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi