Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:15!
Sludinājuma reģ.nr:
00015/071/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Muižnieks Oskars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 21 000.00
Izsoles solis:
€ 900.00
Nosolītā cena:
€ 45 300.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta Ģertrūdes iela 62-47, Rīgā, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv)  pārdod Tatjanai Gromovai piederošo nekustamo īpašumu, Pavasara iela 34, d/s Buras Nr.361, Baloži, Ķekavas novads ar kadastra numuru  8007 003 3768, kas ir reģistrēts Rīgas rajona tiesas Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000119431. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 594 m2 platībā (kadastra Nr.8007 003 3768) un ziemā apdzīvojamas dārza mājas (būves kadastra  apzīmējums nav zināms, ēka nav uzmērīta un nav reģistrēta zemesgrāmatā) jaunbūve ar projektēto platību 236,9 m2, tā vispārējais tehniskais stāvoklis raksturojams kā nepabeigta  celtniecība.    Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks,  juridiskā adrese, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV – 1011. Nekustamā īpašuma novērtējums 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis eiro). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu pirmās izsoles sākumcena – 21 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 900,00 EUR. Izsoles sākums 2020.gada 18.augusts plkst. 13:00. Izsoles noslēgums 2020.gada 17.septembrī plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 7.septembrim zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr.LV41TREL9199058001000, Valsts kasē, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2 100,00 EUR (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.00788/071/2020); izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama  https://izsoles.ta.gov.lv/ .

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi