Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.10.2021 13:37!
Sludinājuma reģ.nr:
00027/055/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.09.2021
Pieteikties var līdz:
04.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.10.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 39-2, Rīga, LV-1011
Telefons:
67279844
E-pasts:
sandra.rundele@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 28 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 92 000.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Kārlim Baronam piederošo nekustamo īpašumu Drustu ielā 22a, Rīgā - dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 0100 105 0179 001, garāžu ar kadastra apzīmējumu 0100 105 0179 002, šķūni ar kadastra apzīmējumu 0100 105 0179 003.  

Nekustamais īpašumu sastāv no:

1. Dzīvojamā māja (kadastra apz.0100 105 0179 001) ar platību 89.3m2.

2. garāža (kadastra apz.0100 105 0179 002) ar platību 28.7m2.

3. šķūnis (kadastra apz.0100 105 0179 003) ar platību 23.6m2.              

Būves reģistrētas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000064250, piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01001050179, adresē Drustu ielā 22A, Rīgā.  

Piedzinējs –  Rīgas pilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 28000,00,kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir EUR 1000.00.

Izsoles sākums ir 2021.gada 14.septembrī, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2021.gada 14.oktobrī, plkst.13:00.       

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.oktobrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 2800,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi


Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi