Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:57!
Sludinājuma reģ.nr:
00087/029/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 740.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 13 100.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Veltai Orlovskai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 121A-41, Rēzekne, kadastra numurs 2100 900 4535. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 41 ar kopējo platību 37,37 m2 un 3737/194741 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs: AS Luminor Bank, jur, adrese: Liivalaia tn 45, Kesklinna linnaosa, Harju maakond, Tallina, 10145, Igaunijas Republika. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 7400,00EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2020. gada 11. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 740,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020. gada 22. oktobris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 23. novembris plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi