Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/047/2020-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2020
Pieteikties var līdz:
05.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Krūmiņa Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.47 zvērināta tiesu izpildītāja Dana Krūmiņa, prakses vieta Miera ielā 36, Rīgā, rīko Aleksandram Bukovam piederošā nekustamā īpašuma Tekstilnieku ielā 17-9, Rīgā, kadastra Nr.0100 908 8578, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 28,92 kvm platībā un 2892/49118 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītas būves – šķūņa lit.006 un zemes gabala. Piedzinēji: Nataļja Sverdlova, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Rīgas pašvaldība, valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums 3000 euro. Izsoles sākumcena 3000 euro. Izsoles solis 100 euro. Izsoles sākuma datums 14.02.2020. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums 16.03.2020. plkst. 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 05.03.2020. jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Krūmiņas, reģ.Nr.24118611525, depozīta kontā Valsts Kasē, Nr. LV71TREL919911300100B, nodrošinājums 300 euro apmērā un jāiesniedz lūgums par autorizāciju izsolei. Tālrunis informācijai 67813509.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi