Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/044/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 22 600.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 23 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, pirmajā izsolē pārdod Raimondam Baibam piederošo nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr. 7, ar kopējo dzīvokļa platību 36,7 m2, un pie dzīvokļa piederošās 367/52809 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rīgā, Kurzemes prospektā 142, kadastra numurs 0100 906 943. Piedzinējs – DzĪKS „Zolitūde”, Rīga, Dammes iela 17-18. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – EUR 22600,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 13. maijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2260,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 23. aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 25. maija plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi