Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.07.2021 13:19!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/082/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.06.2021
Pieteikties var līdz:
12.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.07.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Broka Iluta, ZTI
Adrese:
Krišjāņa Barona iela 32, Rīga, LV-1011
Telefons:
27070169; 67280022
E-pasts:
iluta.broka@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 780.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 57 800.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 101 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka rīko nekustamā īpašuma - Angārs Nr.2, kas atrodas: "Angārs Nr. 2", Salaspils pag., Salaspils nov., kadastra Nr.8031 008 0630, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000357738 (Ēku (būvju) nekustams īpašums sastāv no angāra (kadastra apzīmējums 8031 008 0205 001), kam pievienots zemes nekustams īpašums "Dole 3", Salaspils, Salaspils nov., Rīgas raj. (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000285852) visā tā sastāvā: zemes gabals ar kadastra Nr.8031 008 0631 un zemes nekustams īpašums "Dole 2", Salaspils, Salaspils nov., Rīgas raj. (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000304982) visā tā sastāvā: zemes gabals ar kadstra Nr.8031 008 0630), izsoli. Parādnieks - SIA ENERĢIJA SHEMS, reģistrācijas Nr.40003126394. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests (Talejas iela 1, Rīga), Sergejs Jaudzems, valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 57800 EUR, izsoles solis - 600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 12.jūlijam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas depozīta kontā Nr.LV40TREL9199091001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 5780 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 22.jūnijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 22.jūlijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi