Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:27!
Sludinājuma reģ.nr:
00067/005/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Adrese:
Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63422002; 22016616
E-pasts:
agnese.bike@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 3 060.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jānim Gansonam piederošo nekustamo īpašumu Ķīburi - 11, kas atrodas Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Piedzinēji: AS Latvenergo, adrese – Pulkveža Brieža iela 12, Rīga un valsts. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,7 m2 un 3470/52920 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr.64449000010, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 300,00 EUR. Izsoles solis 30,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 30,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 17.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 16.septembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi