Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00050/080/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Baiba, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 24 895.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 248 950.00
Izsoles solis:
€ 10 000.00
Nosolītā cena:
€ 338 950.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, ar prakses vietu: Kr.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA LERO Ķeizarmežs, juridiskā adrese - Bergenas iela 11, Rīga. Piedzinējs – AS Meridian Trade Bank, juridiskā adrese - Elizabetes iela 57, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar platību 199,1 m² un 1991/111389 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Bulduru prospektā 33k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 6784, un kas nostiprināts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1505 29. Nekustamā īpašuma novērtējums: 248950.00 EUR. Izsoles sākumcena: 248950.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 10000.00 EUR. Izsoles sākuma datums: 10.12.2019. Izsoles noslēguma datums: 09.01.2020. pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (24895.00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 30.12.2019. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Baibas Baltā (Reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām: 67333391.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi